Strona 1 z 1

Informacje o wycenie - Grupa dotycząca procedur

PostNapisane: Cz maja 29, 2014 1:43 pm
przez Lukasz_Stawski
Użyj w celu opisania zdarzenia wyceny. Powiąż z obiektem bądź obiektami, których dotyczy przy
użyciu jednostki informacji Obiekt – numer w grupie informacji Informacje identyfikujące obiekt.
Jednostki informacji:
Wycena – numer referencyjny (Valuation reference number)
Rzeczoznawca (Valuer (Org, Per))

Re: Informacje o wycenie - Grupa dotycząca procedur

PostNapisane: Cz maja 07, 2015 3:58 pm
przez Muzeum Śląskie
Informacje o wycenie

Uwaga

Brakuje informacji o dacie wyceny. Wycena w czasie może ulegać zmianie, wskazane byłoby zachowanie zapisu tych zmian. Dobrze byłoby też uwzględnić zapis noty przy wycenie, aby zaznaczyć z jakiego powodu dokonano ponownej wyceny, np. w związku z wypożyczeniem/przewozem za granicę, przewalutowanie (wejście w Euro), inflację, nowe, istotnie ustalenia wpływające na wartość obiektu (np. odkrycie fałszerstwa, lub wręcz odwrotnie, istotna zmiana wartości dzieł autora na rynku sztuki, itp). Wpisywane tyle razy ile potrzeba.

Re: Informacje o wycenie - Grupa dotycząca procedur

PostNapisane: So sie 29, 2015 3:33 pm
przez Muzeum Śląskie
Wycena obiektu (Object valuation)

Uwaga:
Proponujemy by w miejscu Rzeczoznawca zastąpić słowem: Wyceniający
Uzasadnienie:
W polskiej rzeczywistości Muzea przeważnie nie stać na Rzeczoznawców zewnętrznych /konkretna funkcja i uprawnienia/ wyceny dokonują na ogół pracownicy merytoryczni lub zespół powołany w muzeum