KATALOG
 BIBLIOTEKI

Biblioteka NIMOZ


Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów to specjalistyczny zbiór publikacji o charakterze fachowym. W Bibliotece gromadzone są książki, czasopisma, filmy oraz dokumenty elektroniczne dotyczące zagadnień będących przedmiotem badań i zainteresowań Instytutu.


Całość zbiorów podzielona została na 13 działów tematycznych, które obejmują takie zagadnienia jak:


I Prawo

I.A Prawo muzeów

I.B Prawo ochrony zabytków

I.C Kryminologia i kryminalistyka

II Przestępczość przeciwko dobrom kultury

II.A Straty wojenne

II.B Fałszerstwa

III Muzealnictwo

III.A Edukacja

III.B Architektura Muzeów

IV Słowniki. Encyklopedie. Leksykony

IV.A Monografie artystów

IV.B Słowniki językowe

IV.C Leksykony

V Przewodniki po muzeach

i zbiory muzealne

V.A Muzea polskie

V.B Muzea zagraniczne

V.C Skanseny

V.D Historia muzeów

V.E Sprawozdania (w tym biblioteczne)

VI Wystawiennictwo


VII Konserwacja

VII.A Konserwacja muzealna

VII.B Konserwacja dóbr kultury

VII.C Konserwacja architektury

VIII Digitalizacja

IX Wydawnictwa MKiDN

X Wydawnictwa NIMOZ

XI Periodyki

XII Ochrona dziedzictwa

XII.A Zagrożenia pogodowe

XII.B Zagrożenia pożarowe

XII.C Włamania

XII.D Mecenat

XII.E Techniki ochrony

XII.F Ochrona dóbr

XIII Zgłoszenia na Sybillę


Zasoby biblioteki można przeszukiwać przy pomocy katalogu on-line. Zapraszamy!