Strona 1 z 1

METADANE, SŁOWNIKI, TEZAURUSY - LITERATURA PRZEDMIOTU

PostNapisane: Pn mar 04, 2013 5:21 pm
przez Arkadiusz Roszkowski
Osoby czytające po francusku i zainteresowane teoretycznymi aspektami budowy tezaurusów muzealnych chciałbym odesłać do pracy dyplomowej pani Béatrice PIERRE z paryskiego Constervatoire national des arts et metiers "L’avenir des langages documentaires dans le cadre du Web sémantique : conception d’un thésaurus iconographique pour le Petit Palais". Praca ta pochodzi z 2010 roku, ale uwzględnia w swoim opracowaniu najnowszą miedzynarodową normę dotyczącą tworzenia tezaurusów (która jest o tyle istotną, że przewiduje dwa dodatkowe typy relacyj hierarchicznych), a która wówczas była jeszcze w fazie projektu. Opisy niektórych istniejących rozwiązań (np. Iconclass) są skrótowe, ale generalnie jestem pod wrażeniem typowo francuskiej klarowności wywodu, przydatności praktycznych wskazówek i odmalowania w jednym miejscu prawie kompletnej i wciąż aktualnej panoramy istniejących rozwiązań. Właściwy rdzeń pracy, czyli prezentacja tezaurusa powstałego dla potrzeb Petit Palais, zainteresuje już pewnie tylko wybrane osoby, ale bardzo rozbudowana część wstępna może okazać się przydatną wielu muzealnikom w Polsce:

memsic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/57/50/53/PDF/PIERRE.pdf

Re: METADANE, SŁOWNIKI, TEZAURUSY - LITERATURA PRZEDMIOTU

PostNapisane: Wt lip 02, 2013 10:23 am
przez Arkadiusz Roszkowski
Kontynuując przegląd francuskojęzycznej literatury przedmiotu chciałbym pokrótce zasygnalizować kolejną ciekawą pracę magisterską, autorstwa pani Elise Fin, powstałą na Uniwersytecie w Wersalu w oparciu o czteromiesięczny staż autorki w Muzeum Ceramiki przy Manufakturze Porcelany w Sevres. Tytuł pracy brzmi "Administrateur de base de données : un métier au cœur de l’activité muséale" (Administrator bazy danych: zawód z samym sercu praktyki muzealnej). Praca próbuje opisać tę stosunkowo nową profesję w oparciu o wywiady przeprowadzone z kustoszami i z administratorami baz danych kilku francuskich muzeów, następnie przedstawia potrzebne administratorowi kompetencje i umiejętności - dość wszechstronne i wymagające niekiedy balansowania i godzenia sprzeczności - oraz wyzwania stojące przed administratorem w praktyce, naszkicowanej w trzech sytuacjach, od modelowej przez pośrednią do najtrudniejszej, w której nic nie działa w samym systemie i w muzeum go obsługującym na odcinku zarządzania pracami w bazie. Rozdział, który odnosi się ścisle do tematu poprzedzają inne, przedstawiające dwutorowo historię dygitalizacji muzeów francuskich (na przykładzie centralnego katalogo, Joconde oraz flagowego oprogramowania, Micromusée) oraz analizę elektronicznego inwentarza i récolement (prowadzonego raz na dziesięć lat dogłębnego, wieloaspektowego scontrum). Analiza ta prowadzi bezpośrednio do ukazania we właściwym kontekście roli administratora.
Praca p. Elise Fin jest dostępna dla użytkowników programu Micromusée (http://www.mobydoc.fr/actualites.htm). Producent tego programu od niemal trzydziestu lat oferuje klientom wzorcową, stałą i bardzo rozbudowaną ofertę szkoleniową, edukacyjną, doradczą, będącą platformą wymiany doświadczeń i laboratorum testowania nowych funkcyj wdrażanych w kolejnych wersjach programu. Osobom zainteresowanym lekturą tej pracy i niemającym dostępu do sieci Intranet firmy Mobydoc będę mógł, upoważniony przez autorkę pracy, przesłać ją, pod warunkiem nierozpowszechniania jej dalej, mejlem. Ewentualne zamówienia proszę kierować na adres arkadiusz.roszkowski@chopin.museum